Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Leskenlehti ja voikukka

 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka
 • Leskenlehti ja voikukka

Vaik­ka ke­vät on myö­häs­sä ja ko­le­a sää, mut­ta au­rin­ko al­kaa läm­mit­tää ja luon­to he­rää. Vaa­ti­ma­ton les­ken­leh­ti on en­sim­mäi­se­nä i­lah­dut­ta­mas­sa mei­tä tuol­la tien pien­ta­reil­la.

Mut­ta mo­net­ko meis­tä tie­tää­, et­tä les­ken­leh­ti­kin on lää­ke­kas­vi sii­nä kuin e­si­mer­kik­si voi­kuk­ka, jo­ka nou­see hie­man myö­hem­min koh­ti au­rin­ko­a.

Les­ken­leh­ti.

Sen ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta ih­mi­set tie­si­vät jo­pa an­tii­kin a­joil­ta.

E­ri­tyi­ses­ti on huo­mat­tu, et­tä sii­tä saa a­pu­a ys­kään ja ast­maan. Kur­kun­pään tu­leh­duk­seen se vai­kut­taa pa­ran­ta­mal­la ih­mi­sen li­ma­kal­vo­ja. Sii­tä val­mis­te­taan lää­ke­tie­teel­li­ses­ti ys­kä­tip­po­ja. Sii­tä teh­dään myös lää­ke­sa­vuk­kei­ta, joi­ta käy­te­tää­n a­kuut­tiys­kään. J­ne.

Voi­kuk­ka

U­seim­mis­sa ta­pauk­sis­sa, voi­kuk­kaa niin kuin myös les­ken­leh­te­ä pi­de­tään hyö­dyt­tö­mä­nä rik­ka­ruo­ho­na ja ha­lu­am­me y­rit­tää mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti kit­ke­ä kas­vin pois.

Voi­ku­kan ter­veys­vai­ku­tuk­set on huo­mat­tu myös jo kes­ki­a­jal­ta.

Kan­san­pa­ran­ta­jat o­vat käyt­tä­neet muun mu­as­sa voi­kuk­kaa mak­san ja virt­sa­tei­den vai­voi­hin. Leh­ti­ä ja juu­ri­a on käy­tet­ty myös haa­vo­jen, reu­ma­tis­min ja e­ri­lais­ten i­hot­tu­mien hoi­dos­sa.

Voi­kuk­ka so­pii myös syö­tä­väk­si. Sen leh­det si­säl­tä­vät run­saas­ti e­ri vi­ta­mii­ne­ja, ku­ten A-, B-, C-, E-, D ja K-vi­ta­mii­ne­ja. Li­säk­si leh­dis­tä löy­tyy run­saas­ti rau­taa ja ka­liu­mi­a. Rau­dan läh­tee­nä tun­net­tu pi­naat­ti­kin kal­pe­nee voi­ku­kan rin­nal­la, sil­lä voi­ku­kan leh­tien si­säl­tä­mä rau­ta­mää­rä on rei­lus­ti suu­rem­pi kuin kip­pa­ri-kal­len voi­ma­ruo­ka­na­kin tun­ne­tus­sa pi­naa­tis­sa.

So­ta-ai­koi­na kui­vat­tu­a voi­kuk­kaa käy­tet­tiin muun mu­as­sa kah­vin kor­vik­kee­na, ja al­ko­ho­lin val­mis­tuk­seen. Ny­ky­ään­kin kuu­lem­ma sii­tä teh­dään vii­ni­ä.

O­mi­a ko­ke­muk­si­a.

Pie­nes­tä pi­tä­en muis­tan kun ke­rä­sim­me ja kui­va­tim­me e­ri­lai­si­a kuk­ki­a,­leh­ti­ä... Äi­ti­ni ker­to­muk­sen mu­kaan hä­nen i­so­mum­mo o­li ky­län kan­san­pa­ran­ta­ja. O­maa­ o­saa­mis­taan hän siir­si van­hem­mal­le lap­sen­lap­sel­le A­ma­li­al­le, e­li äi­din sis­kol­le, jo­ka o­sa­si myös nii­tä pa­ran­nus­kons­te­ja.

Eh­kä A­ma­li­a tä­din o­pe­tuk­ses­ta mi­nä­kin o­lin kiin­nos­tu­nut ko­vas­ti lää­ke­kas­veis­ta ja Ve­nä­jäl­lä a­su­es­sa­ni ke­rä­sim­me kaik­ke­a mi­tä pys­ty tal­vek­si: e­si­mer­kik­si, pi­ha­ra­ta­mo­a, hors­maa, nok­kos­ta ym.

Les­ken­leh­den kuk­ki­a käy­tet­tiin var­hain ke­vääl­lä ys­kään ja keuh­ko­put­ken tu­leh­duk­siin. Kie­hau­tet­tiin ne ve­des­sä, sii­vi­löi­tiin ja joim­me kuu­ma­na tee­nä ys­kään. Kui­va­tet­tu­ja leh­ti­ä käy­tim­me tal­vel­la sa­mal­la ta­val­la.

Voi­ku­kan leh­ti­ä o­len käyt­tä­nyt sa­laat­tiin ja kuk­ka­sis­ta val­mis­ta­nut voi­kuk­ka­hyy­te­löä, jo­ka o­li to­si hy­vän ma­kuis­ta ja e­ri­tyi­sen so­pi­vaa tal­vel­la käyt­tää vaik­ka lei­vän pääl­le voin si­jas­ta.

En­nen van­haan mo­neen vai­vaa­n ih­mi­set sai­vat a­pu­a ko­ti­kons­teil­la. Nyt ne o­vat jo häi­py­mäs­sä ko­ko­naan. Nu­has­sa ja ys­kääs­sä men­nään lää­kä­rii­n e­teen ja ke­mi­kaa­li­si­na tab­let­tei­na saam­me jos­kus lää­ket­tä, jo­ka on val­mis­tet­tu roh­dos­ta, jo­ta kas­vaa pi­hal­lam­me ne­nän e­des­sä.

Näin ne a­jat muut­tu­vat ja ai­na hel­pom­mak­si tu­lee­ e­lä­mä, kun kai­ken saa jo val­mii­na.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (48 kommenttia)

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Nämä leskenlehden ja voikukan kukat ilahduttavat erityisesti lapsia. Voikukalle on omistettu lukuisia lasten lauluja. Tässä olisi esimerkiksi suomeksi: Lapsi räppää voikukkalaulun.

https://www.youtube.com/watch?v=cgA8KFQaQhI

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Voikukan lehtiä käytettiin salaatissa niin, että ensin pidettiin puolisen tuntia niitä suolaisessa vedessä (1 litraan puolitoista lusikallista suolaa) ja sitten silputtiin ne salattiin muitten ainesten joukkoon. Niin kuin lyhyessä videossa esitetään.

Hyvää ruokahalua! Приятного аппетита!

https://www.youtube.com/watch?v=IIvkupHXWWw

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Oikein mukavaa päivänjatkoa tämän "Voikukka" lasten laulun mukaan :

https://www.youtube.com/watch?v=vga_-btRNGw

Hyvää kevättä!

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Hyvää kevättä Imatran Inkerille ja Inkerin Violalle

Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-pa-pa-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-pa-pa-ru-ra-ra

Pallomainen voikukka
Voikukka kuin napanukka
Sinä vihreä sielun lumitukka
Kaikki voi toki muuttua
Saitkin uljaan mutta kuuman kesäturkin
Tuuli auttakoon sinua
Hän juoksee helmat heiluen ylitse
On kylmä alaston varsi vain

Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-pa-pa-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-pa-pa-ru-ra-ra

Kuu yöllä lämmittää maata
Tyttäresi lentävät ylitse hallan
Onni seuraa heitä
Tulee paljon kukkia
Keväällä näemme mitä tapahtuu

Höyhen kevyt lentää syksyn väriloistoon
Tuuli painaa ne alas
Kuiskaa siellä hän luonto on hauska

Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-pa-pa-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-pa-pa-ru-ra-ra

Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-pa-pa-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-ru-ru-ra-ra
Pa-pa-pa-ru-ra-ra

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Ihana laulu Ari, mutta lisätään nyt Violalle jotain komeeta venäjäksi:

https://www.youtube.com/watch?v=AB8y0bgPdCQ

Lopusta näkyy että Putinkin taputtaa:)

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio Vastaus kommenttiin #12

Synkka ei ollut kohdallaan, mutta mies lauloi lievässä stondiksessa.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #13

LÖL

Ja lisää Dmitri Hvorostovskyä - aivan hurmaava nuorimies sanoi isotätini yli 80-kymppisenä jostain nuoresta papista:)

https://www.youtube.com/watch?v=hsHbXQ_8zxg

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio Vastaus kommenttiin #14
Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #16
Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #18

Kiitos Seijalle ja Arille ja vieläpä "Leskenlehdelle ja Voikukalle"jotka veivät meidät kevättunnelmaan kuuntelemaan Dmitri Hvorostovskin lauluja!

Mies osaa todellakin laulaa!!!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #12

Kiitos, Seija!

Putin todella taputti.

En löytänyt, että Хворостовский olisi laulanut venäjäksi jossain Toreodoria...

Mahtava ääni! Jostain Siperiasta päin hänkin löytyi! Tykkään kovasti myös hänen esittämiä nostalgisia lauluja. Vaikkapa Yksinäinen harmonikka/ Одинокая гармонь.

https://www.youtube.com/watch?v=KNqEHZz2S7Q

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #19
Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #22

Kyllä tiedän, mutta etsin hänen esittämää venäjänkielistä Toreadoria. En löytänyt.
Mutta noin 50 vuotta sitten Georg Otsin löytyi.

https://www.youtube.com/watch?v=IL0O0GPVlJ0

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #23

No milläs kielellä Hvorostovsky noita Toreadorejaan sitten laulaa? Venäjää osaamatta olen luullut että Lontoossakin venäjäksi.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio Vastaus kommenttiin #22

Mies laulaa mitä laulaa, mutta miksi vallankumoksesta on tullut paahtoleipä?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #26

Paahtoleipä? ja vallankumous? En ymmärrä yhdistelmää ja huumoria siihen!

Kuitenkin vallankumouksesta voimme keskustella joskus sen aiheisessa blogissa. Jospa onnistuisin joskus kirjoittamaan.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio Vastaus kommenttiin #27

Viola, jossaain ehkä espanjalaisessa tekstissä on maininta vallankumouksesta, slovakialaisessa laulussa puhutaan urheasta Escamillosta, mutta englantilaisessa versiossa sanotaan, että mulle paahtoleipää antakaa tai palaan paahtoleipäänne herrasmies;)

Let me return your toast, gentlemen!

Mitä sanotaan siinä venäläisessä tekstissä en tiedä kun en sitä ole kuulut?

Alkuperäisesti ranskalaisena se menee näin:

"Votre toast, je peux vous le rendre" eli Sinun paahtoleipää voin tehdä.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio Vastaus kommenttiin #28

Tässä suomeksi Toreador sanat Kullervo Karjalainen

https://www.youtube.com/watch?v=0TisV0RQ2Q8

Tout d'un coup, on fait silence.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #29

Suomeksi: Maljasta mä tahdon kiittää...
Venäjäksi : Я на тост хочу ответить ваш... Ehkä tuo sana TOST(тост-malja) viittaa paahtoleipään...toast?

Venäjäksi koko kappale:
Марш Тореадора из оперы "Кармен" (по одноименной новелле Мериме П.)

Я на тост хочу ответить ваш, Хочу сказать, что храбростью солдат Равен тореро, разве на свете есть, Кто был бы мне, как он, товарищ и брат. Коррида всех людей волнует, И цирк бурлит куда ни глянь. Это ведь праздник, люди ликуют, Говор и крик, а подчас и шум и брань. Споры, гомон, насмешки, шутки, Неистовый разгул страстей. Кто трус. тому бывает жутко, Но в восторге те, кто смелей. Пора, готовься, смелей вперед, ах... Тореадор, смелее, тореадор, тореадор, Знай, что испанок жгучие глаза На тебя смотрят страстно, И ждёт тебя любовь, тореадор, Да, ждёт тебя любовь. Вдруг весь цирк внезапно замер, Ах, что случилось, ах, что случилось там, Твой час настал, твой час настал. Вот ворвался бык, глаза горят диким огнём, Всё крушит в порыве диком, Коня сбивает, пал сражённый пикадор, "А, браво, торо" - толпа грохочет, А бык бежит, Горит огнём бешеный взор, Дрожат на холке бандерильи, Взъяренный бык всё бьёт, арена вся в крови, В страхе все прочь бежать пустились, Пора готовься, смелей вперёд. Тореадор, смелее, тореадор, тореадор, Знай, что испанок жгучие глаза На тебя смотрят страстно, И ждёт тебя любовь, тореадор, Да, ждёт тебя любовь.

«Скопировано с сайта www.karaoke.ru»

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio Vastaus kommenttiin #30

Mielenkiintoiseksi menee Viola hyvä.

Google kääntäjä kääntää sen toisin.

Я на тост хочу ответить ваш = Haluan paahtoleipää vastauksesi

ja pelkkä toct kääntyy paahtoleiväksi, mutta sanotte sen olevan jonkunlainen toti tai malja.

Taidanpa kiinnostua tästä nyt!

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #33

Maljana se toast nostetaan, paahtoleipänä harvemmin :)

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio Vastaus kommenttiin #45

Minäpä olen ottanut selvää ja tiedänkin miksi paahtoleipä siinä laulussa mainitaan!

Carmen sävellettiin aikana jolloin ei edes ollut leivänpaahtimia eli vuonna 1875. Aluksi oopperaa esitettiin pelkkien repliikkien kanssa. Tarinahan on suoraan eräästä kirjasta.

Kun myöhemmin oopperat siirtyivät laulettavaksi, niin piti tehdä uudet sanoitukset. Säveltäjä kuitenkin kuoli heti kohta kun oopperan ensimmäiset esitykset oli tehty. Niinpä aikaa oli vierähtänyt vuosia. Laulujen sanat ja leivänpaahdin kesksittiin samoihin aikoihin ja niin sanoittaja poimi muotisanan heti alkuun.

Slovakialaisissa sanoissa se on paremmin kirjan tapahtumia kuvaava urhea Escamillo, eikä paahtoleipä, joka ei satu tarinaan kovin hyvin. Mieluimmin siihen kävisi tapakset, mutta toast oli silloin must!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #28

Alkuperäinen suomenkielinen versio tästä juomalaulusta löytyy hieman varhaisemmasta historiasta: "Jos täytätte mun lasini..." :-)

https://www.youtube.com/watch?v=1FKuQ-M9k2o

Hyvää Vappua!

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio Vastaus kommenttiin #31

Ei kovin varhaista. Sillä:

Säveltäjä: Traditional
Sanoittaja: "Rafu" Ramstedt Rafael Gustaf Johan
Sovitus: Aarno Raninen
Levytetty: 1968

"Rosvo Roope" on kansansävel, johon ensimmäisenä tekstin kirjoitti Rafu Ramsted ja hän myös laulun levytti vuonna 1931. Elokuva Rosvo Roopesta filmattiin vuonna 1949 ja pääosassa oli Suomi-filmin silloinen suuri sankari Tauno Palo, eikä Suomalaiseen elokuvaan vastaavaa ilmiöö ole sen koommin tullutkaan.

Carmen sävellettiin 1875, joten ei ole kovin vanha versio tuo juomalaulu.

Hyvää Vappua Viola.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #34
Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio Vastaus kommenttiin #36

Хорошо Виола, я люблю тебя.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #38

Я люблю тебя,Жизнь...и надеюсь, что это взаимно!

https://www.youtube.com/watch?v=lIRKjjhU4sshttps:/...

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #12

Hei, Seija!

Tässä https://www.youtube.com/watch?v=PFX4VjrqE4g

kuulostaa espanjakieleltä. Ja toinen oli myös jotain muuta kuin venäjää. Jotenkin oletin, että sinä "hoksaat" venäjänkielen?

Hyvää Vappua!

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #25

Jostain muusta kuin oopperalaulusta olisin kai hoksannutkin, mutta minä vaan tuijotin lumoutuneesti sitä miestä:)

Hyvää Vappua Violalle!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #32

Seija, sitä miestä tuijottaa moni muukin ympäri maailmaa.Venäjästä puhumattakaan.

Kivaa Vappua! C праздником 1 Мая!

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #35

Viola, niinpä kai, ja kukin omista syistään :)

Olen muuten unohtanut kyrilliset kirjaimet, jotka joskus Kreikan matkalla kutakuinkin opin, enkä venäjääkään osaa muuta kuin jotain kohteliaasti, kuten kiitos.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Ari,kiitos!

Tosi hienoa!

Nyt voi laulaa suomeksikin venäjänkielisen lastenlaulun " Одуванчик"/Voikukka!

Pa-pa-pa-ru-ra-ra...:)

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Voi kuule, olen syönyt voikukkasallaattia ja juonut voikukkaviinä pienen ikäni. Piharatamoa en ole syönyt mutta se laitettiin haavan päälle ehkäisemään mätää, mutta uskokoon ken tahtoo, ei se minusta hyvä konsti ollut enemmänkin hautoi haavan märkiväksi.

Haavan on parasta antaa olla mahdollisimman ilmava ja vaikka vain huuhdella puhtaalla kylmällä vedellä päivittäin.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Olet jo "sinut" voikukan kanssa! Kun salaatti ja viinikin on tuttu!

Piharatamosta sen verran,että olen käyttänyt, mutta pieniin haavoihin ja naarmuihin, kynnen vallien tulehduksiin ja uskon, että auttoi. Lehden pitäisi olla tosi puhdas!

Olen käyttänyt vuosia myös talvella kuivattua piharatamoa haudutettuna teenä ja kuumana juoda yöksi hunajan kera. Lyö hien ja helpottaa hengitysteitä jos on vilustumis oireita.

Jotkut "kansanparantajat" ehdottavat kesällä joka päivä pureskella piharatamo lehti, niin talven läpi kestät terveenä.

Jokainen tietenkin käyttää omalla vastuulla, enkä minä tässä ohjaa ketään, kerron vain kokemuksistani.

Kylmä vesi saattaa olla joskus paras lääke.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Uskoin että se auttoi, niin uskon minäkin, miksi sitä hyvää konstia unohtaa jos se kerran sinulla toimii.

Plasebo effektiä ei kannata heittää hukkaan;)

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Juu, nuoria voikukanlehtiä salaattiin, ja melkein kuin Niksipirkasta: Laita ämpäri voikukanlehtien päälle niin vanhatkin maistuu muutaman päivän sen alla oltuaan salaatissa paremmilta.

Haulla voikukka ämpäri:

http://www.vogel.fi/terveys/villivihannes_voikukka...

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kiitos Seija linkistä.

Voikukkamunakas kuulostaa hyvältä.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Onkos teille tuttu, mullon tämmönen kirja: KASVILÄÄKINTÄOPAS Ljudmila Rumjantseva, mutten ole kereny syventyä, mutta plaraan ainako jotaki vaivoja ittelä tai toisila.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Hei, Hilkka!

Minulla on hänen "Luontaislääkinnän käsikirja" julkaistu v.2002. Tuo sinun mainitsemasi kirja on julkaistu ennen. Tapasin L.R-n henk.kohtaisesti kun kävin hänen luennolla HS. Siitä on jo lähes parikymmentä vuotta.

Paljon tietoa ja hyviä neuvoja kirjassa, mutta jokainen arvioi itse lääkekasvien käyttämistä.Niistäkin voi olla haittavaikutuksia.Täytyy kuunnella omaa kehoa miten se reagoi.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Ja vielä

Onpa niityllä hilpeät häät
Siellä hyörinää pyörinää näät
Siellä nykkivät keltaiset päät
Onpa niityllä kukkien häät

Tuosta en ennää muista, mistä tuo on ja kenen juttu tai kirjottama, mutta joka kevät muistan tuotako näen kevvään ensi voikukkia!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kaunis kiitos kaikille tähän asti keskusteluun osallistujille!

Kun laulutunnelmissa ollaan, niin laitanpa tähän Eduard Hiljn esittämä Mr.Trololo / Эдуард Хиль - Трололо.

Ilo on suuri vihdoinkin palata kotiin...:

Эдуард Хиль - Трололо (Mr. Trololo).

https://www.youtube.com/watch?v=NeNtRWaPT38

minnam ahonen

Löytääpä se yksinäinen harmonikka ja hanuristikin joskus kaverin. :)
https://www.youtube.com/watch?v=xcnb8YGxpTk

Iloista vappua, Viola & k:nit!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Niin se on, se luotettava kaveri,tärkeä elämässä!!!

Nykynuoriso etsii jo pienestä pitäen...!

https://www.youtube.com/watch?v=rfhSo4WdYu0

Sain tosi hienon Vappujuhlan leskenlehden ja voikukan mukaan!

Kiitos.Samoin.Iloista Vappuiltaa!

Lisää vielä virtuooseja:

https://www.youtube.com/watch?v=fT2UBd2nYEU

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Päivänkakkara valkea,
ethän nyt vain halkea,
onnesta kai sekaisin,
tämän runon tekaisin...

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kiitos varoituksesta!
Onnestakin voi mennä sekaisin. Se on totta!

Sukellamme valkoiseen sumuun:

https://www.youtube.com/watch?v=2E9btV2ipFk

Oikein mukavaa Vappuillanjatkoa!

minnam ahonen Vastaus kommenttiin #43

Oi-oi. Noin kaihomielisille tyttärille on saatava kylän iloisimmat pojat, ja pian! :D
https://www.youtube.com/watch?v=Li5_nC5B4U8

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #44

Oi-oi, kuin hieno esitys "Valkoisesta kirsikasta"! Kiva kuunnella ja katsella.

Iloa silmälle tuo myös kirsikan kukinta.Piipahdamme japanilaisessa puutarhassa.Siellä Sakura-kisikka kukkii.

https://www.youtube.com/watch?v=YbV26-fZ3NM

Näin kirsikan kukinnan myötä, ehkä nyt jo, hyvää yötä!:)

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kiitos kaikille tämän blogin keskusteluun osallistuneille!

Hauskan videon mukaan "Isä,poika ja voikukka" oikein kivoja kevätpäiviä :

https://www.youtube.com/watch?v=wU4DgHHwVCc

Tämän blogin suosituimmat