Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Saako ev.lut. pappi siunata muslimin hautaan?

 • Saako ev.lut. pappi siunata muslimin hautaan?

Saako ev.lut. pappi siunata muslimin hautaan?

Kuulemma ei! Näin tapahtui ainakin Imatralla, josta kertoo kolumnissaan 29.8.2012 "Kevyet mullat-raskas tie" Imatralainen lehdessä Veli-Matti Kosonen.

  "Ihmiskunnan ikiaikaisiin sivistystapoihin on kuulunut saatella siunaten vainajat viimeiselle matkalleen. Vanha on myös latinalainen toivotus "sit tibi terra levis", kevyet mullat haudallesi.

  Kovin raskas reissu kevyisiin multiin oli idästä Imatralle asumaan asettuneelle miehelle. Syntyperänsä vuoksi hän oli muslimi... Käytännön yhteyttä kyseiseen yhteisöön hänellä ei ollut, muutoinhan omat hengenmiehet olisivat saatelleet hänet maan multiin vuorokauden sisällä kuolemasta. Vainajan äiti ja jotkut lähiomaiset pyysivät Imatran seurakunnan pappia suorittamaan hautaan siunaamisen.

  Vaan eipä onnistunut. Piispankaan mielestä ei ev.lut. papin tulee sotkeutua muslimin hautaamiseen... Vasta parin viikon pähkäilyn ja etsimisen jälkeen löytyi omaisten syvää huolta helpottanut ratkaisu. Homman hoitamiseen suostui mielellään eräs entinen pappi. Syvältäpä piti inhimillisyyttä kaivaa!".

Siis evankelisluterilaisessa kirkossa!

Kurkistin sivustolle Kirkko-oikeus, josta etsin jotain inhimillisyyteen viittaavaa

Siteeraan sieltä :

  "- Kirkko, kuten muutkin organisaatiot, tarvitsevat toimintansa tueksi erilaisia sääntöjä. ... Kirkko-oikeuden tehtävänä on käsitellä erilaisia oikeussäännöksiä, joiden avulla vahvistetaan kirkollisen toiminnan oikeudelliset muodot ja määritellään kirkon ja valtion sekä kirkon ja sen jäsenten välisiä suhteita.

  Roomalaiskatolinen kirkko on oikeudellisesti itsenäinen ja se haluaa pitää itsensä erillään valtiovallasta. Kirkon käsityksen mukaan kirkollinen esivalta on maallista esivaltaa ylempi. Roomalaiskatolisen kirkon oikeussäännöstö jakaantuu kahteen osaan: jumalalliseen ja inhimilliseen eli kanoniseen oikeuteen. ... Inhimillisen oikeuden tarkoitus on täydentää jumalallista oikeutta, mutta sitä pidetään Jumalan säätämyksenä ja sillä on jumalallinen alkuperä. Kanonisen oikeuden katsotaan olevan ihmisen apuna pelastuksessa.

  Suomen evankelisluterilainen kirkko "noudattaa" ns. protestanttista kirkko-oikeutta. Luther oli sitä mieltä, ettei kanoninen laki voinut olla kirkollisen elämän perusta, vaan evankeliumi. Luterilaisessa käsityksessä kirkko-oikeus ymmärretäänkin mahdollisuutena, joka edistää evankeliumin julistamisen ja kirkon tehokkaan toiminnan ja se palvelee kirkon varsinaista tehtävää. Kirkkolakia voidaan tarvittaessa muuttaa, mutta ei Jumalan sanan vastaiseksi.",

Mikä sitten on luterilaisen kirkon varsinainen tehtävä?

eli julistaa Evankeliumia? Siis, Lutherin mukaan kanoninen(siis inhimillinen, jos oikein ymmärrän) laki ei voinut olla kirkollisen elämän perusta, vaan evankeliumi! Eli mielestäni luterilainen kirkko unohtaa itse ihmisen ja julistamalla Evankeliumia rukoilemme syntejämme anteeksi, ja että pelastuisimme.

Koska kirkko-oikeuden mukaan kirkkolakia voidaan tarvittaessa muuttaa,niin olisiko tässä tapauksessa tarvittu muuttaa Kirkkolakia, että niin pappi kuin piispakin olisivat voineet toimia Kirkkolain mukaan jos olisivat "sotkeutuneet" muslimihenkilön siunaamiseen hautaan? Vai onko luterilaisessa kirkossa maallinen esivalta (Valtio) ylempänä kirkollista esivaltaa? ja työntekijät eivät uskalla astua hieman syrjään Kirkkolain rikkomisen pelossa?

Siunataanhan

koteja, laivoja ja mitä vaan; myös lemmikit koirat, kissat jne.. saavat siunauksen ennen hautaan laskemista, niin miksi tuli korkea kynnys luterilaiselle papille siunata ihminen, vaikka se olikin muslimi. Ihminen kuitenkin, joka eli Elämänsä keskuudessamme täällä maapallolla!

Senkö takia Evankelisluterilaisen kirkon seurakunnista on viime vuosina eronnut useita kymmeniä tuhansia henkilöitä, koska tämä inhimillisyys, eli kanoninen oikeus puuttuu?

Kirkosta eroamiset tänään

Kol. 3 :23 Kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne, niin kuin Herralle eikä ihmisille.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (51 kommenttia)

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Olikos vainajan oma tahto tiedossa?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Luulisin, että jos vainajan äiti ja jotkut sukulaiset pyysivät Imatran seurakunnan pappia suorittamaan hautaan siunaamisen, niin varmaan heillä oli siihen perusteluja ja toivoa, että niin tapahtuisi.

Jukka Palo

Mitä olisi Imatran evankelis-luterilaiselle seurakunnalle käynyt, jos STT olisi Reutersin kautta välittänyt tiedon maailmalle siitä, että Suomessa ei muslimeja haudata kuin evankelis-luterilaisten virkapappien toimesta?

Olisiko Suomen suurlähetystö ollut Pakistanissa turvassa ja olisiko suomalaista ISAF-joukkoa vastaan tehty itsemurhaisku Afganistanissa?

Se, että muslimien käsittelyssä tulee jonkin oikeudellinen muotovirhe, voi olla kuolemaksi. Ei ole enää kysymys henkensä jo menettäneen vainajan muistosta, vaan siitä, saavatko kristityt elää.

www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web...

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

"Jos jos-sanaa ei olisi, niin lehmäkin lentäisi"

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Näin ainakin Heinolan seurakunta:

2. Vainaja, joka ei kuulu kirkkoon, eikä ole ilmoittanut viimeisenä tahtonaan ettei häntä saa siunata, hautaus tapahtuu samoin kuin seurakunnan jäsenen.

Omaiset varaavat siunausajan ja –paikan sekä papin kirkkoherranvirastosta. Siunaus tapahtuu kappelissa tai kirkossa. Suntion johdolla ja papin läsnäollessa arkku haudataan joko vanhaan tai uuteen hautapaikkaan.

Jos kyseessä tuhkaus, vainaja siunataan ensin arkussa. Hautaustoimisto kuljettaa siunauksen jälkeen arkun krematorioon tuhkattavaksi, ja toimittaa uurnan omaisten kanssa sovittuun paikkaan. Uurnanlaskuaika varataan kirkkoherranvirastosta ja suntion johdolla uurna haudataan sovittuun hautaan. Jos tuhka haudataan muistolehtoon, tuhka haudataan sinne joko seurakunnan työntekijän tai omaisten läsnäollessa. Tuhkan hautaamisesta ilmoitetaan omaisille.

Jos omaiset tahtovat vainajan kuolintieto luetaan seuraavana sunnuntaina messussa ja kuolintieto laitetaan seurakunnan kirkollisiin ilmoituksiin.

Omaiset voivat pitää muistotilaisuuden joko kotona tai seurakunnan tiloissa.

Hautausmaksut ovat samat seurakunnan jäsenelle ja seurakuntaan kuulumattomalle. Seurakuntaan kuulumattomalta peritään lisämaksu kappelin ja kirkon käytöstä.

Jako menee kotikuntalaisen ja ulkokuntalaisen välillä. Eli ulkokuntalaisen hautausmaksut ovat kalliimmat kuin kotikuntalaisen.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Ja näin ev.lut. piispainkokous:

Piispainkokouksen ohje kirkkoon kuulumattomien hautaan siunaamisesta
Piispainkokous on KL 21 luvun 2 §:n nojalla antanut seuraavan menettelytapaohjeen: Kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamista säätelee kirkkojärjestyksen 2 luvun 23 §:
”Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vaina- jan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimite- ta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolli- seen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita.”
Hautaan siunaamisessa kirkkoon kuulumaton vainaja jätetään Jumalan haltuun. Myös kas- tamaton voidaan siunata. Tilaisuudessa kirkko julistaa evankeliumia Kristuksesta.
Pyynnöstä huolimatta hautaan siunaamista ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos siunaamatta jättämiselle on muita riittäviä perusteita. Muuna riittävänä perusteena on pidettävä ennen kaikkea sitä, että hautaan siunaaminen on vainajan eläessään esittämistä mielipiteistä ja hänen toiminnastaan päätellen selvästi hä- nen vakaumuksensa ja tahtonsa vastainen, vaikka hän ei olekaan esittänyt suoranaista kiel- toa siunata.
Pelkästään se, että vainaja ei kuulu kirkkoon, ei osoita, että hautaan siunaaminen olisi hä- nen tahtonsa vastaista. Mikäli vainaja ei kuulu kirkkoon ja hän on jonkun toisen uskonnolli- sen yhteisön jäsen, on vainajan hautaan saattamista pidettävä ensisijaisesti kyseisen yhtei- sön tehtävänä.
Koska säännöksen mukaan kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, ei pappi voi tehdä kaikkia kirkkoon kuulumattomia koskevaa ennakollista päätöstä olla siunaamatta. Papin tulee keskustella kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamista pyytävien kanssa ja arvioida tilanteet tapauskohtaisesti. Kirkkojärjestyksen säännös ohjaa papin harkintaa yk- sittäistä siunauspäätöstä tehtäessä.
Kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaaminen toteutetaan käyttämällä kirkkokäsikirjan hautaan siunaamisen kaavaa. Rukoukset, raamatunlukukappaleet ja muut vaihtoehtoiset osiot valitaan niin, ettei vainajaa esitetä kirkkoon kuuluvana. Mikäli hautaan siunaamista ei toimiteta, voidaan julistus- ja sielunhoitonäkökulmasta tarjota mahdollisuutta rukoushet- keen.
Siunaavan papin on varmistettava kirkkoherralta, että siunauspäätöstä tehtäessä noudate- taan kirkkojärjestystä ja seurakunnan yhteisiä periaatteita.
Kuortaneella 9. päivänä syyskuuta 2009
Arkkipiispa Jukka Paarma
Piispainkokouksen sihteeri Jari Jolkkonen

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Siis, on olemassa selkeät ev.lut.Piispan ohjeet miten toimitaan tällaisessa tapauksessa : ”Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vaina- jan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät.",

- Vainajan äidin pyyntö oli esitetty, mutta miksi ihmeessä hämmästyivät Imatralla? Kuka piispa se sitten oli, jonka mielestä ev-lut- papin "ei pitäisi sotkeutua muslimin hautaamiseen." Siis,sotkeutua!?

Eihän ihmistä voi jättää maan päälle! Niin kuin kirjoittaa kolumnissaan Kosonen : " Kristillisen rakkauden tulisi voida ylittää teologiset raja-aidat. Etenkin silloin, kun kolkutellaan viimeistä porttia"!

Teppo Nygren

Riippuu mitä porttia kolkuttelee. Kuoleman jälkeen on myöhäistä kääntyä kristillisyyteen ja anoa taivaspaikkaa. Muslimeilla on toisenlainen näkemys omasta kuolemanjälkeisestä elämästä.
Voisiko muslimi päästä mielestäsi taivaaseen jos pappi siunaisi?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #7

Tietenkin "kolkuttelee" Taivaan porttia! Kaikkihan me olemme sinne pyrkimässä.Liitytäänkö mielestäsi kristillisyyteen sen takia, että on mahdollisuus anoa jo ajoissa taivaspaikkaa?
Kyllähän muslimeillekin siellä tilaa riittää,muttei pappi sitä ratkaise, se on vain sellainen rituaali, johon me uskomme.
Kuoleman jälkeen kääntyminen kristillisyyteen on mahdoton,koska eivät varmaankaan lähiomaiset voi enää sitä tehdä!? En tiedä.
Mutta kuitenkin minusta ei ole samantekevää miten meitä kohdeltaisiin kuoleman jälkeen.

Teppo Nygren

Muslimin hautautumiseen sotkeutumisella voi olla myös vakavia seurauksia. Jos vääräuskoinen ei saa asentaa muslimimaissa sinne tilattuja laitteita, niin kuinka muslimit voisivat suhtautua Kristilliseen kirkkokuntaan kuuluvan papin muslimille antamaan siunaamiseen. Se voisi koeta hirvittävänä louukkauksena ja siitä voisi seurata vaikka mitä. Sekin on otrettava huomioon. Muslimithan ovat jopa polttaneet kirkkoja ulkomailla, että niiden kanssa pitää olla hyvin varovaisia. Kirkossa tiedetään eri uskontokuntien käyttäytyminen ja suhtautuminen erilaisiin asioihin. Ei henkeään kannata sellaisen tähden uhrata.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #8

Teppo Nygren kirjoitti :"Muslimin hautautumiseen sotkeutumisella voi olla myös vakavia seurauksia.",

- tarkoitit varmaan "muslimin hautaamiseen" sotkeutumisella voi olla vakavia seurauksia? Sitäkö mielestäsi arastelivat Imatran seurakunnan pappi ja Piispakin? Ovat olleetkin varovaisia. Joku muu, eli eräs entinen pappi, suoritti seremonian.

Jukka Palo

Kolumnit ovat yksi asia ja virkavastuu on toinen asia. Suomessa sosiaalijohtaja joutuu julkisuusvastuuseen IVY:ssä siitä, mihin toimenpiteisiin hän ryhtyy Suomessa lasten suhteen.

Virkapappi voi joutua suuriin vaikeuksiin, jos ilmenisi, että Suomessa oletettavsti muslimi haudataan "luterilaisin menoin".

Suomi on Euroopan neuvoston jäsen ja Suomessa ihmisoikeudet, myös uskonnonvapaus, ovat voimassa olevaa oikeutta kansainvälisen sopimuksen, ihmisoikeussopimuksen perusteella.

Euroopan parlamentin jäsen, Mitro Repo, on ottanut kantaa jälleen oikeaan aikaan jouluperinteiden puolesta oppivelvollisuuskouluissa.

Hän ei ollenkaan ajattele, miten rehtorin on täytettävä virkavastuunsa uskonnonvapauden osalta joka koulupäivä, myös päättäjäispäivä ottaen huomioon, että ihmisoikeussopimus on Suomessa voimassa olevaa oikeutta, ei julistus.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #20

Olin perjantaina koulun päättäjäisissä. Yli puolet läsnäolijoista muslimeja.

Komeasti veisattiin "Enkeli taivaan" ja koko porukka nousi seisomaan kun tuli "Nyt Jumalalle kunnia..."

Ei mitään ongelmia. Ihmisten yleistä ymmärrystä ei pidä aliarvioida.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #27

Silloin kun Euroopan parlamentissa soitettiin "Oodia ilolle", Esko Seppänen ei noussut seisomaan, koska ei pitänyt kyseistä upeaa sävellystä kansallislauluna. Miksi? No siksi, kun Euroopan unioni ei ole valtio, jolle kuuluu oma raha ja kansallislaulu. Ylösnouseminen olisi ollut federalistinen uskontunnustus.

Jehovan todistajat eivät vietä (pakanallista) joulua eivätkä tee kunniaa lipulle, joka on Jumalan valtakunnan alamaiselle vertauskuva kansalaisuudesta ja maallisesta vallasta.

Moniko suomalainen sanoisi kuusijuhlassa: Allah akhbar?

Teppo Nygren

Kirkko ei taatusti siunaa eläimiä hautaan. Eläimille ja rakennuksille voidaan pyytää varjelusta, mutta hautaan siunaaminen on matka sinne mihin uskoo. Jos kyseinen henkilö ei ikinä ole tunnustanut kristinuskoa, niin ihan turha häntä on papin sanoin yrittää kristilliselle taivas-matkalle laittaa.
Kirkko liittyy uskontoon, jonka päämääränä on se paikka, mihin uskonto tähtää. Uskontojen monikulttuurisuutta ei kristillisessä taivaassa tunneta.
Kirkkoon kuulumaton suomalainen voi omata henkilökohtaisen kristillisen uskon, mutta toiseen uskontokuntaan kuuluvalla sitä tuskin on.
Jos siunauksella ei ole mitään merkitystä, niin silloinhan joku kadunmies olisi voinut siunata sanoin hokkuspokkus filiokkus, sillä siunaus tulee kuitenkin Jumalalta, eikä papilta. Sama on näiden raamatun mukaan syntiiä olevien suhteiden siunaamisesta. Vaikka pappi sanoisi mitä, niin tuskin Jumalalta itse luokittelemalleen synnille siunausta heruu.

Jukka Palo

"Kirkko ei taatusti siunaa eläimiä hautaan. Eläimille ja rakennuksille voidaan pyytää varjelusta, mutta hautaan siunaaminen on matka sinne mihin uskoo. Jos kyseinen henkilö ei ikinä ole tunnustanut kristinuskoa, niin ihan turha häntä on papin sanoin yrittää kristilliselle taivas-matkalle laittaa."

Välimeren maissa siunataan vaikka uusi Fiat Punto. Näin ei välttämättä tarvitse liikennevakuututa, kun auto on vakuutettu Jahven toimesta.

Lasse Askolin

Olin itse mukana Liisankadun varrella, kun erään lääkärin uusi auto siunattiin. Pieni kaunis kulkue auton luo ja pieni kaunis siunaaminen.
Ohikulkeneen ratikan ihmiset katsoivat silmät pyöreinä erikoista ryhmäämme ortodoksipapin, isä Timo Lehmuskosken toimittaessa siunausta.
Auto jäi, mutta lääkäri kuoli myöhemmin tulipalossa tohtorinväitöskirjan tekemisen yhteydessä. Hän oli kaatanut pöytälampun nukkumaanmenon vaiheessa tai myöhemmin. Tuli ja savu surmasivat nuoren lääkärin, jonka sukunimi oli enteellisesti Kulovaara.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #35

Näin postuumisti ajatellen tulee mieleen, olisiko pitänyt auton lisäksi siunata myös kuljettaja.

Teppo Nygren

Ilman kirkon syvällisempää merkitystä lyhyesti: On otettava myös huomioon se kuinka muslimiyhteisöt suhtautuvat vääräuskoisen muslimille antamaan siunaukseen. Kaikkeen ei pidä sotkeutua.

Jukka Palo

Juuri tätä ajattelin. Pitäisi ajatella myös eläviä. Kenenkään suomalaisen, suomalaisen virkamiehen tai suomalaisille työskentelevän konsulaation tai edustuston jäsenen, ei pidä kuolla vain siksi, että Imatralla uskottiin muslimin tulleen haudatuksi luterilaisin menoin ja vielä viranhaltijan toimesta.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Tepolla taitaa mopo keulia. Hyvää joulua!

Lasse Askolin

SAAKO?
Mistä lähteestä ihmisten joka asiaan kysymät arkielämän pikkuasioiden "luvat" oikein tulevat?
Saako takapuolta heiluttaa poikkeavasti, jos peräaukkoa kutittaa?
Mitä ihmiset siitä ajattelevat?
Vaikutanko luuserilta,jos puhun ystävällisesti julkisella paikalla pitkään rähjäisen olennon kanssa?
Entä jos kaveeraan työkaverin kanssa, jonka esimiehet ovat katsoneet kehityskelvottomaksi? Putoanko heti samaan suonsilmäkkeeseen, eikä kukaan enää uskalla hymyillä minulle?
Saanko luvan pyytää lupaa? Ettei se vaan ole liian röyhkeää.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Lasse Askolin kysyy : "Mistä lähteestä ihmisten joka asiaan kysymät arkielämän pikkuasioiden "luvat" oikein tulevat?",

- tulevat siitä, ettemme me ole vapaita toimimaan jokainen vain omien sääntöjensä mukaan.Me olemme kahlittu erilaisilla lain pykälillä ja säännöillä, joita olemme opetettu noutamaan lähes orjamaisesti ja siitä pitää huolta yhteiskunnan virkavalta.
Niin tapahtui mielestäni papin ja piispankin kohdalla, etteivät he pystyneet toimimaan vain oman moraalin mukaan ja joutuivat harkitsemaan asiaa, koska on olemassa sääntöjä asiaan, mutta nyt tuntuukin, etteivät he muistaneet mitä oli Arkipiispa Paarman kokouksessa päätetty?
Mutta se, että saako takapuolta heiluttaa...riippuu meidän kasvatuksesta, kulttuurista ja jokaisen omasta moraalista!ja eniten suomalaiset pelkäävätkin mitä muut meistä ajattelevat olkoon asia sitten pienempi tai suurempi.
Venäläinen sanonta on: "Скажи кто твой друг и я скажу кто ты!-"Sano kuka on sinun kaverisi, niin sanon kuka sinä olet!"

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Tuossa ylläolevassa piispainkokouksen julkilausumassa vuodelta 2009 on kyseessä ohje, miten kirkkojärjestystä kokouksen näkemyksen mukaan tulkitaan.

Käytännössä kirkkoherra ensi kädessä, piispa viime kädessä päättää, ymmärtääkseni. Pappi siunaa (ei kirkko!).

Poikkeaminen piispainkokouksen ohjeesta hämmästyttää joka tapauksessa. Onneksi löytyi pappi jolla on rakkautta.

Hyvää joulua, Viola!

Jukka Palo

"Saako takapuolta heiluttaa poikkeavasti, jos peräaukkoa kutittaa?"

Ei, ellei ole vasemmistoradikaali, vihreä tai vapaa-ajattelija. 1930-luvulla pedagogi Makarovin vaikutuksesta, myös oikean kommunistin tuli käyttäytyä arvokonservatiivin tapaan. 1920-luvulla futuristisessa hengessä aina niin vielä ollut väliä.

Minulle olisi suuri ihmetys, jos Sirpa Pietikäinen lakkaisi esittelemästä alastonta itseään Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä, lakkaisi antamasta haastattelua siitä, mistä ei kristillinen ihminen jouluna edes kehtaa naisnäkökulmasta kirjoittaakaan, ei joisi punaviiniä ja näyttäisi figuuriltaan juuri sellaiselta kuin oli ensimmäisen vaalikampanjansa aikana Hämeen vaalipiirin pohjoisosassa. Se olisi kansallista kokoomuslaisuutta, joka kuitenkin veisi varmaan liberaalikokoomuslaisen eurouskottavuuden.

Teppo Nygren

Toiseen jumalaan uskovan siunaaminen kristillisin menoin on pelkästään läheisten itsepetosta, eikä vainajan siunaamista.
Ei sota-aikanakaan aina papit olleet siunaamassa vaan läheisten tai sotilasveljien muistosanojen saattelemana vainaja laskettiin multiin.
Uskonto ei ole humanismia, vaikka Luterilainen kirkko on melkein oman uskontonsa perustan osin jo kadottanutkin. Esimerkiksi Ortodokseilla ei tulisi kuuloonkaan lipsua niissä asioissa, missä luterilainen kirkko epäröi.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Väitätkö sinä Teppo että Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartolomeos katsoo muslimeilla olevan eri jumalan kuin kristityillä?

Jukka Palo

Kyse ei ole jumalien yhteisyydestä, vaan tunnustusten yhteensopivuudesta.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #23

Niinpä. Kristityillä on 3 jumalaa ja runsaasti enemmän maagisia oppeja.

http://grohn.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kulttuuri/127...

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #29

Lauri taisi oikaista mutkissa.

Teppo Nygren

Väitän että Muslimit katsovat että heillä on eri jumala kuin kristityillä. Väitän myös ettei Luterilaisessa kirkossa siunata ketään Allahille.

Tuo toiseen jumalaan uskovan kohdalla kristillinen siunaus aiheuttaa sen, ettei hän vääräuskoisen siunaamana pääse mahdollisesti sinne muslimien taivaaseen, eikä myöskään muslimina kristittyjen taivaaseen :)
Patti tilanne :)

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #24

Kukaan muslimi joiden kanssa olen asiasta keskustellut - ja heitä on paljon - ei ole sanonut että heillä on "eri jumala kuin kristityillä". Päinvastoin, olemme yksimielisiä siitä että Jumala on yksi. Ongelma tulee kristologiaan liittyvästä näkemyserosta. Ja aina siitä on selvitty hymyillen. Juutalaisten kanssa en ole näin keskustellut, mutta muslimien kanssa aina jutellessa asiaan liittyy myös juutalaiset kolmantena.
Epäilenpä että olet jonkin rähmis-tietotoimiston väittämien varassa.

Puhun myös muslimien kanssa joilla on kristittyjä naapureinaan, samassa kylässä. Valmistahan niistä keskusteluista ei tule, ei siellä eikä täällä, mutta kumpikaan osapuoli ei yritä käännyttää toista.

Tyypillinen ajatus, minkä muslimilta kuulen, on tapaan: "Jumalalla ei voi olla perhettä". Pyhä kolminaisuus on vaikeasti käsitettävä ja selvitettävä muutoinkin, saati muslimille - ja usein siinä on Pyhä Henki kokonaan hukkateillä, tulee uutena.

Väitteen, että muslimit eivät tunnustaisi samaa jumalaa, olen toki kuullut, mutta en muslimeilta vaan joiltakin kristityiltä. Jääköön nyt sanomatta mikä lahko ja mikä on väittäjän tausta.

Teppo Nygren Vastaus kommenttiin #25

Oletko keskustellut uskoven muslimien kanssa, vai muslimien kanssa. Kristittykään ei välttämättä ole uskova ja hänelle usein on ihan sama vaikka kaikki uskonnot yhdistettäisi. Kun keskustellaan fundamentalistien kanssa, niin silloin on aivan turha odottaa mitään kompromisseja.
Jokin aika sitten nuori islamin uskoon kääntynyt mies kertoili lehdessä mielipiteitään vääräuskoisiin liittyen ja ne mielipiteet olivat kyllä hyvin radikaaleja ja suomalainen samanlaisita mielipiteistä joutuisi vastuuseen. Se kuinka nämä fanaattiset suhtautuvat kristinuskoon ei ole sama.
Henkilökohtaisesti minulle on ihan sama, kuka kenetkin siunaa, eikä minulla ole mitään muslimeita vastaan, mutta on alkanut esiintyä sellaista ääriliikettä, joka reagoi hieman eri tavoin.

Juutalaiset ja muslimit ovat ainakin kristillisen käsityksen mukaan samaa sukujuurta Ismaelin ja Israelin jälkeläisiä, mutta kuitenkin reagoidaan hyvin voimakkaasti joissakin piireissä toiseen uskontoon ja kaikki paitsi musllimit ovat vääräuskoisia joidenkin muslimien mielestä. Kristillisen käsityksen mukaan kukaan joka ei tunnusta Kristusta ei saa syntejään anteeksi, eikä pääse taivaaseen.

Voi tietysti musliminkin kahdalla väittää että olisi kuolinvuoteellaan kääntynyt kristinuskoon, jolloin ei sillä siunaajalla ole vainajan näkökulmasta mitään väliä.

Vaikka "maalaankin piruja seinille", niin on myös asioita, näkemyksiä, sekä toisiin uskontoihin kuuluvia henkilöitä jotka on otettava huomioon, kun astutaan alueelle joka ei kuulu omaan uskontoon. Mikään ei ole näissä asioissa itsestään selvää. Pelkästään uskontojen väliset sodat osoittavat etteivät kaikki ajattele samoin. Suuri osa ihmisitä ajattelee täysin eri tavoin kuin suomalainen.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #33

Kaikella kunnioituksella, Teppo Nygren, tämä on Viola Heistosen blogi. Jossain muualla voit vääntää asioista vaikka maailman tappiin.

Jos minä keskustelen uskon asioista muslimin kanssa, niin on erittäin epätodennäköistä, että aloitteen tekevä muslimi ei olisi "uskova muslimi". Itse en keskustelua aloita.

Ja kun minä kerron näistä asioista, pohjaan aika maan perusteelliseen omaan kokemukseen, en lehtijuttuihin tai muuhun toisen käden tietoon.

Fanaatikkoja en ole tavannut, paitsi mitä muutama jääräpää suomalainen kirjoittelee Uuden Suomen Puheenvuoroon.

Joulurauhaa!

- Ja se joulu muslimille. Se ei ole muslimin uskonnollinen juhla, mutta se on muslimille Jeesuksen syntymäjuhla, mitä kristityt viettävät. Jotkut arastelevat sanoa "hyvää joulua", jotkut haluavat tietää miten tervehdykseen vastataan - eli samoin "hyvää joulua". Ja jokainen muslimi tietää Jeesuksen, samoin Neitsyt Marian, ja uskova muslimi tunnustaa tähän liittyvän ihmeen, toisin kuin monet kristityt.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #24

"Väitän että Muslimit katsovat että heillä on eri jumala kuin kristityillä."

Miksi väität niin kuin väität? Suosittelen joululukemiseksi Hämeen-Anttilan suomenkielistä käännöstä koraanista.

Siinä selviää se, että islamissa on kyse Abrahamin uskosta Jahveen, jota ei ole rasitettu Mooseksen eikä Jeesuksen lisäyksillä.

Tätäkään itsestään selvyyttä ei ole välitetty kertoa kansakoulun eikä peruskoulun uskontotunneilla, jossa ei ole tunnustuksellista propagandaa, mutta kovin paljon asiantuntemattomuutta ja tunnustuksellista indoktrinaatiota.

Juutalaisen ja muslimin ero on siinä, että muslimin mielestä Iisakin sijaan pitäisi hänen isoveljansä, Ismaelin, olla Israelin patriarkka.

Jos Abrahamin perimysjärjestys muutettaisiin postuumisti ja Iisakin sijaan olisi Abrahamin perillinen Ismael niin Lähi-idässä olisi rauha.

Jumala on sama, mutta ero abrahaminuskoisten kesken jo Iisakin ja Ismaelin kohdalla.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #37

Kannattaa lukea myös Hämeen-Anttilan kirja Islamin miekka, niin pääsee monista ennakkoluuloista islamin suhteen.

http://www.otava.fi/kirjat/tieto/2012/fi_FI/islami...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #39

Taitaapa vain monelle olla helpompi hautoa niitä omia ennakkoluuloja.
http://www.aamulehti.fi/Kirjat/1194769225396/artik...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #41

Kiitos linkistä. Kopioin nämä sanat tänne :

”Niin vaikeata kuin se ehkä joskus onkin, meidän on loppujen lopuksi tunnustettava, että he ovat aivan samanlaisia kuin me, niin hyvässä kuin pahassa.”

Näihin sanoihin päättää professori Jaakko Hämeen-Anttila juuri ilmestyneen teoksensa Islamin miekka.

Jukka Palo

"Ei sota-aikanakaan aina papit olleet siunaamassa vaan läheisten tai sotilasveljien muistosanojen saattelemana vainaja laskettiin multiin."

Haluan huomauttaa, että luterilainen pappiskäsitys on opetuskäsitys. Pappi ei ole ehdoton välittäjä uskovan ja Jumalan välillä.

Luterilainen pappeus näkyy hätäkasteessa, Konfirmoidusti pätevä sairaanhoitaja voi antaa hätäkasteen tai itse asiassa kuka muu tahansa.

Kun 1956 suomalainen rauhanturvajoukko lähti Siinaille, annettiin komppanian päällikölle ohjeet siitä, miten toimitetaan hautaus tavallisten luterilaisten toimesta silloin, kun ei ole pappia.

Toisin sanoen jos Teppo Nygrén on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja rippikoulun käyneenä konfirmoitu, hän voi hoitaa itse niin kastamisen kuin hautaamisenkin.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Kastehan on kristinuskon keskeinen magian muoto. Kasteessa Saatana ajataan pois lapsesta.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #42

No sitten suosittelen ehtoollista ja kastetta pesuksi joulusaunan jälkeen. LG kuitenkin nyt hieman kohdisti kirjoituksen aiheen muualle. Fokuksena oli luterilianen maallikkopappeus, joka mahdollistaa hätäkasteen ja sotilashautajaiset ilman pappia.

En tiedä, millä vuosituhannella LG on rippikoulun käynyt, mutta pitäisi olla jokaiselle konfirmoidulle selvää, jos on ollut rippikoulussa kuulolla se, miten hätäkaste annetaan.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kiitos keskusteluun osallistujille!
Mukavaa päivänjatkoa ja Oikein hyvää ja rauhallista Joulua niin kristityille kuin muslimeille!

Teppo Nygren

Joulu on muslimeille pakanallinen juhla, enkä siksi heidän uskontoaan kunnioittaen toivota muslimeille hauskaa joulua, vaan mukavaa talvenaikaa ja niille jotka joulua viettävät toivotan hauskaa joulunaikaa. :)

Jukka Palo

Samoin! Ajatuksesi ovat peräti inhimillisiä ja käytännöllisiä, mutta profiloitumisten vuoksi maailmassa on julkisuusriskejä. Hyvää joulua myös vapaa-ajattelijoille, jotta eivät tuntisi tulleensa hyljetyiksi kristittyjen ja muslimien keskellä.

Käyttäjän AhmedSaid kuva
Ahmed Said

Joidenkin lakikoulukuntien mukaan jos hautaamisen oppinutta imaamia ei löydy niin juutalaisen rabbin tai kristityn papin on sallittua hoitaa hautaus.

Mitä sitten eri jumaliin tulee. Höpö höpö. Sama jumala eri palvonta metodit. Syyriassa arabit kutsuivat jumalaansa Allaahiksi, Ya allaah kuten ihan muslimikin sanoo ya allaah tai yaa rabb.

Jos hautaaminen on vastoin perheiden tahtoa tai vainajan tahtoa ei ole järkevää papin mennä "siunaamaan" hautaa. :D

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Ahmed Caid :"Sama jumala eri palvonta metodit.",

- juuri niin! Kiva kun tulit kommentoimaan!

Käyttäjän AhmedSaid kuva
Ahmed Said

"Tässäpä, joululaulu arabiaksi:"

Eipä kummemmin eroa Islamilaisista Nasheedeistä. :)

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Yhteistä perinnettä, samalta alueelta :)

Kun mennään kauemmas, maantieteellisesti ja ajassa, alkaa musiikki ja esitystapa muuttua.

Tämän blogin suosituimmat

Mainos

Netin kootut tarjoukset ja alennukset